გარანტიის მიღების პირობები

გილოცავ! თქვენ ახლახან შეიძინეთ MASTER-ის პროდუქტი, რომელსაც აქვს 1 წლიანი გარანტიის უფლება. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ შემდეგი პირობები:
1. MASTER-ის გარანტიას იძლევა აღჭურვილობის გამართულ ფუნქციონირებას შეძენის დღიდან იმ პირობით, რომ პროდუქტი სათანადოდ იქნება გამოყენებული მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მიხედვით.

2. ნებისმიერი პროდუქტის საგარანტიო მომსახურება და შეკეთება, მწარმოებლის მოთხოვნებისა და ნორმების დაცვის შემთხვევაში წარმოებს საქართველოს ტერიტორიაზე მხოლოდ შპს „ეარსისტემს“-ის ავტორიზირებულ სერვის ცენტრებში:
https://airsystems.ge/contact/

3. გარანტიის მისაღებად ასევე აუცილებელია თქვენი პროდუქტის დარეგისტრირება შეძენიდან 12 დღის განმავლობაში ჩვენს ვებგვერდზე: „Warranty registration“ https://airsystems.ge/registration/

4. გთხოვთ შეინახოთ შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტი გარანტიის მთელი პერიოდის განმავლობაში, ანუ შეძენის დღიდან 1 წელი.

5. MASTER-ი ყიდის პროდუქციას 1 წლიანი გარანტიით.

6. შეკეთება უნდა შეასრულოს ავტორიზებულმა სერვისმა.

7. გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ პროდუქტი კარგად არის დაცული ტრანსპორტის დროს ნებისმიერი დაზიანებისგან.

8. ტრანსპორტირებისას დაზიანებული პროდუქტები არ შეესაბამება MASTER-ის საგარანტიო პროცედურებს.

9. ტექნიკის გაწმენდა არ შედის საგარანტიო მომსახურებაში. დასუფთავების საფასური ხდება თითოეული სერვისის პუნქტის მიერ მათი ფასების ჩამონათვალის მიხედვით.

10. გარანტია არ მოიცავს:

 • აღჭურვილობის მექანიკური დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია მომხმარებლის მიერ ან ნებისმიერი შუამავალისგან, რომელიც ახორციელებს ტექნიკის სერვის პუნქტამდე ტრანსპორტირებას.
 • დაზიანების ან დეფექტების გამო:
  – შენახვა – არაადეკვატურ ან შეუსაბამო პირობებში,
  – ცოდნის ნაკლებობა ან დაზიანება მომხმარებლის მიერ, მომხმარებლის მიერ არასწორი ოპერაციით გამოწვეული ზიანი,
  – ძირითადი (ელექტრო დაზიანება, ხანძარი, წყალდიდობა, სითხეების დაღვრა და ა.შ.),
  – არაადეკვატური ინსტალაცია ან ინსტალაცია, რომელიც შესრულებულია მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შეუსაბამოდ,
  – არაადეკვატური სარემონტო მასალების გამოყენება,
  – მომხმარებლის ან სხვა არაავტორიზებული პირების მიერ შესრულებული რემონტი,
  – ცვლილებები ან კონსტრუქციის ცვლილებები,
  – გარდამავალი ძაბვები, არასწორი ძაბვის გამოყენება და ჭექა-ქუხილი ან ელვისებური ქარიშხალი,
  – წყლის დაზიანება.
 • ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარება ნორმალურ ცვეთას, გამოყენების შედეგად, მაგალითისთვის: საქშენები, საწვავის ფილტრები და ჰაერის ფილტრები, ნათურები, ელემენტები.

11. MASTER გაცნობებთ, რომ არაავტორიზებული სერვისის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი რემონტი ართმევს ჩვენს გარანტიას. თუ ავტორიზებული სერვისი აღმოაჩენს, რომ გამათბობელზე ჩატარდა რაიმე შეკეთება, მომხმარებელი დაკარგავს MASTER-ის
გარანტიის უფლებას.

12. საგარანტიო ვალდებულებების შესასრულებლად MASTER-ს შეუძლია უშუალოდ ან ავტორიზებული სერვის პუნქტების მეშვეობით შეაგროვოს და დაამუშავოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები, რომლებიც აუცილებელია საგარანტიო მომსახურების
განსახორციელებლად.

13. საგარანტიო ვადა გრძელდება აღჭურვილობის შესაკეთებლად წარდგენიდან დათვლილი დროით. ნაწილების გამოცვლისას ნაწილების გაშვების გარანტია არის 3 თვე.

14. გარანტია არ გამორიცხავს, აჩერებს ან ზღუდავს მყიდველის სამომხმარებლო კანონმდებლობიდან გამომდინარე უფლებებს.

15. კლიენტის ხელმოწერა ნიშნავს, რომ იგი გაეცნო საგარანტიო ტალონს, ინსტრუქციებს და აღწურვილობებს, მიიღო ისინი და თანხმობას იძლევა მათზე.

16. ნებისმიერი ეჭვი ან შეკითხვა გარანტიის შესახებ შეგიძლიათ მიმართოთ შემდეგ მისამართზე: info@airsystems.ge