აღწერა

POWER SUPPLY:
24 V DC ± 25%
STANDBY CURRENT:
200 µA
ALARM CURRENT:
500 µA
SHORT-CIRCUIT ISOLATOR:
yes
NUMBER OF OUTPUTS:
8
RELAY CONTROL OUTPUTS:
AC contact load capacity: 2 A / 250 V / 60 W
DC contact load capacity: 2 A / 220 V / 60 W
NUMBER OF INPUTS:
8
INPUT FUNCTION:
active, inactive, short-circuit, break
INPUT CONTROL:
yes
INPUT INITIATION:
parametrising trough resistance (22kΩ)
FAIL-SAFE:
yes
CASING TYPES:
O / S
PROTECTION LEVEL:
O – IP 66 / S – IP  67
DIMENSION:
O – 190 x 150 x 77 mm / S – 187 x 118 x 67 mm
WEIGHT:
O – 480 g / S – 480 g
WORKING TEMPERATURE:
from -25° C to 70° C
PRODUCT CODE:
O – FSM0000003 / S – FSM0000006